Підприємство «НВП« Насостехкомплект »засноване в 1997 році ініціативною групою вчених і фахівців-машинобудівників з метою об'єднання зусиль в реалізації власних прикладних розробок і створення сучасного інноваційного машинобудівного виробництва.

В даний час колектив підприємства об'єднує вчених, компетентних інженерів-конструкторів, технологів, висококваліфікованих верстатників і слюсарів, що дозволяє ефективно вирішувати завдання створення високотехнологічного обладнання для різних галузей промисловості на всіх етапах: дослідження, проектування, виробництва і впровадження.

Відповідність продукції, що випускається європейським стандартам забезпечується діючою на підприємстві системою якості, відповідає Міжнародному стандарту ISO 9001 і сертифікованої німецьким бюро ВЕРІТАС.

Патентна чистота продукції і авторські права захищені патентами на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

Продукція «НВП« Насостехкомплект »відома в країнах Європи і Азії. Серед постійних споживачів нашої продукції - найбільші підприємства машинобудівної, енергетичної (в тому числі атомної), нафтовидобувної, нафтогазопереробної, нафтогазотранспортної, хімічної та інших галузей промисловості.

Вгору